ชุดทดสอบไอโอดีนในน้ำ (0 -5 ppm.)

HI 3879

Iodine – Range (0-5 mg/L)

Iodine is used as an alternative to chlorine and bromine in drinking water and swimming pools. Pool water treated with iodine does not irritate the human eye.

Specifications

Method   Colorimetric
Range   0-5 mg/L
Smallest Increment   1 mg/L
Chemical Method   DPD
Number of Tests   100
Weight   143 g

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า 

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0-2564-7895 แฟกซ์ 0-2564-7896 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email:info@highents.com