เครื่องวัดค่าบีโอดี-ซีโอดีแบบออนไลน์ (BOD/COD-UV Online Water Analyzer)

BOD-COD_ONLINE

ความสำคัญ

ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตระหนักกันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพน้ำสาธารณะ ซึ่งประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันทางภาครัฐฯได้ออกประกาศเฝ้าระวังติดตามคุณภาพน้ำและมีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง โดย “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนัก/รับผิดชอบ ถึงคุณภาพน้ำทิ้งของตัวเองต่อแหล่งน้ำและชุมชน

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง ( Online Pollution Monitoring System) หรือที่เรียกกันว่า “OPMS” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์กำหนด ติดตั้งอุปกรณ์วัดเพื่อรายงานคุณภาพน้ำทิ้งตลอดเวลา (Real Time) โดยเชื่อมต่อข้อมูลกับ Server ของกรมฯ ทุกๆ 30 นาที/ชุดข้อมูล และสิ่งที่ต้องรายงานมี  3  รายการคือ  ค่าความสกปรกของน้ำ(BOD/COD) , ค่าปริมาณปล่อยน้ำทิ้งต่อวัน(Flow) และค่ากำลังไฟฟ้าของระบบบำบัด(Power) ทั้งนี้ต้องตรวจวัดตรงจุดปล่อยน้ำทิ้งสุดท้ายของระบบและไม่มีการปนเปื้อนอีก

BOD/COD-UV Online Water Analyzer

Mode of Operation

The UV process has a flashlight photometer with curette formed by a gap in the analyzer case. The UV extinction of the immersion medium around the probe is measured across the width of this measuring aperture. The analyzer measurement with Spectral Absorption Coefficient at 254nm.(SAC254)  for  higher accurate of measuring from  effect of turbidity on UV absorption is compensated by a reference measurement (Visible light source at 550 nm.) This method leaves no hazardous waste and is friendly with environmental.

Monitoring Application

The Analyzer was developed and produce in Thailand for monitoring the quality of water supply and waste water treatment process to higher precision in online water analysis. User can check the efficiency of each unit for the treatment on process. User can setup function control for automatic systems to run for making certain and easy operation. Typical applications are on industrial water, pulp and paper ,brewery treatment plant and drinking water.

Output and Communication

The BOD/COD-UV Analyzer has 4 channels for standard signal outputs (Analog 0-20 or 4-20mA.) and 4 channels for digital output (Relay 10A). There are many communications such as modbus protocol or RS485 or (WIFI) supports (option). The analyzer  has built-in data logger by the expansion SD card upto2Gb for collecting measurement and alarm data.

Easy Maintenance

BOD/COD-UV Analyzer is easy to used and easy to maintenance because measurement is done in by-pass system. It also has hydraulic self-cleaning with design of sampling chamber and at the start cycle of measurement it has automatic flushing. the analyzer need calibration and service checking on yearly period.

Specification:

Measurement  Method : UV absorbance 254nm.  (Visible 550 nm. compensation)

Equipment Type: Analyzer Box with chamber 30 mm.

Measurement Range: BOD  range  0-100 mg/L , COD  range  0-1,000 mg/L

Accuracy: ±10 % of  span measurement.

Analysis Time: Max. 15 min / sample.

Calibration Range: Linear

Sampling characteristics: PH                     4-10 pH

Temperature      0-60 C

Sampling Flow    0.1-5 L/min. (Maximum)

Pressure            0-0.5 Bar.

Display/ Processor: 7″  Touch Screen , 800×480 Resolution / ARM9 533 MHz.

Memory: 64 MB SD RAM, Expansion  SD CARD     up-to 2GB.

Alarm mode: Alarm level up to 4 level and have mode alarm critical operation.

Analog Output: 4 Channels 0-20 or 4-20 mA, 16Bits Resolution , Loop currents 2 Wire.

Digital Output: 4 Channels  ,10 A. Relay Output.Opto isolation.

Data logger: Data    15   min/Record,  Max.  2  Years

Alarm  15   min/Record,  Max.  2  Years

Communication: 1 Serials RS232 Modbus Protocol

1 Serials RS485 Modbus Protocol    Ethernet modbus over TCP/IP (Option) Wireless  (Option)

Power Supply: 115/230 VAC 50/60Hz. Max 3 A.

Analyzer Case: Stainless Steel 304 , 600x1000x350 mm.

Pipe Size: Input (sampling)   : 1/2 ” Stainless Steel

Output (Drain)      : 1/2 ” Stainless Steel

Produce city: Analyzer  :  made in Thailand

Detector  :  made in Germany

Dimension Engineering:

BOD/COD-UV Analyzer is designed for easy Installation and flexible to use in-door or out-door. The design has support by-pass system and separation analysis part and water sampling flow. The analyzer case is stainless steel 304 for protection of corrosive environment and this installation type is more stable to use.

Ordering Code:

UVECO-001    BOD-UV800 for measurement BOD Only

UVECO-002    COD-UV800 for measurement COD Only

UVECO-003    Both-UV850 for measurement BOD and COD

Accessory:

For support monitoring system and function control network.

MASN-001      DLU-120 signal converter

MASN-002      RTU-010 Remote Terminal Unit

MASN-003      ECO-MON Process control remote monitoring software

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 081-847-6768, 0-2191-3928 แฟกซ์ 0-2191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email:info@highents.com

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • ขั้นตอนการเลือกติดตั้ง BOD-COD Online
  • ลูกค้าอ้างอิง – Reference Works
  • http://www.highents.com/product_detail.php?pro_id=613&cat_id=21&subcat_id=83&lang=TH