ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวและภาชนะสัมผัสอาหาร

ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวและภาชนะสัมผัสอาหาร
INDIPRO
Quick and easy determination of protein contamination
The test paper allows the detection of protein contamination on surfaces and tools coming in contact with food. The test kit consists of 60 test strips with reagents.
Product data and ordering information
Type Qualitative test paper
Presentation Pack of 60 test strips 10×95 mm and reagents
Color reaction yellow → green
Limit of sensitivity 50 µg BSA (bovine serum albumin)
REF 90765

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0-2191-3928 แฟกซ์ 0-2191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653 Email:info@highents.com